De Best & Rozeboom
Vaart ZZ 61 b
8426 AG Appelscha
tel: 0516 430711
fax: 0516 430745
e-mail:info@definancieleraadgever.nl

Klachtenbehandeling

Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Alle klachten worden in overleg met de directie afgehandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Indien wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij één van de volgende instanties terecht:
a. Inzake schade- en/of levensverzekeringen bij het Kifid, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, Telefoon 0900-3552248 , e-mail: info@kifid.nl website: www.kifid.nl

Autoriteit Financiële Markten
Ingeschreven in het vergunningenregister van de AFM onder nummer: 12016485

www.afm.nl

NVA, de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners, bestaat uit ongeveer 1100 leden. De assurantiekantoren die lid zijn van de NVA, voldoen aan strenge kwaliteiteisen en zijn vrij in hun advisering. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat een NVA-lid u voorziet van deskundig en professioneel advies.

www.nva.nl

© 2010 De Best & Rozeboom | sitemap
Website Leonet & Rik