De Best & Rozeboom
Vaart ZZ 61 b
8426 AG Appelscha
tel: 0516 430711
fax: 0516 430745
e-mail:info@definancieleraadgever.nl
Ziektekosten    
 
Stap zonder medische selectie over naar de zorgverzekeraar die verzekert wat u wilt.
 
Veel klanten vragen ons om advies bij hun keuze voor een (nieuwe) zorgverzekering. We vragen dan altijd eerst wat zij belangrijk vinden. Dat is natuurlijk heel verschillend. De een vindt alternatieve geneeswijzen belangrijk, de ander fysiotherapie, tandarts en een snelle uitbetaling van declaraties. Uw zorgverzekering in 2013 gaat veranderen, u ook?
 
De basispremie voor 2013 vanaf € 98,69 per maand. Een goed moment om nog eens goed te kijken naar uw huidige zorgverzekering. Overweegt u een overstap, dan helpen wij u hierbij graag.
 
 
Uitvaartverzekering
 
Bij een sterfgeval worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra financiële lasten.
 
Om goed te kunnen beoordelen welke uitvaartverzekering het beste bij uw situatie past, werken wij met diverse uitvaartverzekeraars samen.
 
Immers iedereen is anders, leeft anders, voelt zich anders. Iedereen is uniek.
Gezinsongevallen
 
Een ongelukje zit in een klein hoekje en kan grote financiële gevolgen hebben. De gezinsongevallenverzekering verzekert u tegen de gevolgen van een ongeval van uzelf of een van uw gezinsleden. Bijvoorbeeld de financiele gevolgen van blijvende invaliditeit of een overlijden.
 
Hoe ernstiger de invaliditeit des te groter de behoefte aan een extra hoge uitkering. Een ongevallenverzekering via de Best & Rozeboom voorziet in deze behoefte met een cumulatieve dekking van 350% bij een invaliditeit van 100%.
 
 
Arbeidsongeschiktheid
 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kort gezegd een AOV, is voor een zelfstandig ondernemer een absolute must. Na de afschaffing van de WAZ (wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) is er geen enkel ander vangnet meer voor u dan de bijstand. Indien u als zelfstandige ziek wordt of een ongeval krijgt dan heeft u een groot probleem. Het is daarom raadzaam serieus te overwegen een AOV te sluiten.

 

© 2010 De Best & Rozeboom | sitemap
Website Leonet & Rik